×

Concept

Veiligheid/veerkracht

Aan de basis van het concept staat een veerkrachtig duurzaam schoolgebouw dat aardbevingsbestendig is en voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen. Binnen en buiten het gebouw kunnen kinderen zich, met vallen en opstaan zoals dat gaat, optimaal ontwikkelen.

Functionaliteit

Het scholenconcept is multifunctioneel inzetbaar waarbij de focus wel ligt op het geven van hoogwaardig basisonderwijs. Maar daarnaast is er ook ruimte voor overige activiteiten buiten en tussen de schooltijden. Dat past binnen een geïntegreerd scholencomplex.

Vitaliteit

Een gezond en fris binnenklimaat is essentieel voor de optimale leeromgeving van kinderen. Het is bewezen dat zij beter presteren bij een uitstekend binnenklimaat. De leeromgeving van de school moet niet alleen gezond zijn maar ook uitdagend. Het moet kinderen prikkelen en nieuwsgierig maken. Dat vergt per locatie een uniek aanpasbaar concept dat tevens ook vanuit de blokken kostentechnisch te standaardiseren is.

Leefbaarheid

Het scholenconcept moet passen in een leefbare omgeving die te maken heeft met krimp, kleinere toestroom van kinderen en waar functies van gebouwen aan verandering onderhevig zijn. Het scholenconcept vormt de katalysator van deze mogelijke krimpbeweging. Dat vergt een flexibel concept waarbij de blokken makkelijk aanpasbaar zijn voor nieuwe functies in het schoolgebouw.

Flexibiliteit

Het schoolgebouw is op basis van modulaire ‘lego’ blokjes opgezet. Hierdoor is het gebouw gemakkelijk aan te passen aan de schaalgrootte, type onderwijs en andere functies binnen het schoolgebouw. De blokken zijn eenvoudig op en af te schalen en maakt de school daarmee krimpbestendig. Per blok kan de ventilatie en het binnenklimaat aangepast worden aan het meest optimale leerklimaat. De flexibiliteit speelt een belangrijke rol in zowel de constructie van het schoolgebouw als de omgeving waarin de school zich begeeft. Een flexibel schoolconcept is eenvoudiger aan te passen in een krimpgebied. Flexibiliteit van het schoolgebouw is een voorwaarde voor een brede school waarin functies aanpasbaar zijn aan de lokale vraag in de omgeving.

Betaalbaarheid

Een flexibel schoolgebouw dat eenvoudig aangepast kan worden reduceert de energielasten van het gebouw. Het is niet alleen veel beter geïsoleerd, per blok kan het energiegebruik aangepast worden naar de warmtevraag of koeling van de ruimte. Voor buitenschoolse activiteiten hoeft dan niet eerst de hele school verwarmd of gekoeld te worden. De flexibiliteit maakt het daarbij mogelijk dat de bezettingsgraad van het schoolgebouw toeneemt waardoor de huuropbrengst en de exploitatie van de school eenvoudiger wordt. De modulaire opzet van de school maakt de grootte en de exploitatie aanpasbaar aan het budget van de gemeente en het schoolbestuur. Zo is de school altijd betaalbaar.

Nieuws