×

Nieuws

22 juni bezocht Futurum de Openbare Basisschool Kromme Akkers in Garnwerd.

Door het teruglopende aantal kinderen in de regio wordt de school in Garnwerd met sluiting bedreigd. School, ouders en bestuur (Gouden Driehoek) hebben in Garnwerd de handen in een geslagen om de functie van school te behouden en uit te breiden naar een school met een collectieve dorpsvoorziening voor het hele dorp.

Voor het ontwerp, advies en de financiering is expertise ingewonnen vanuit W2N Engineers. W2N heeft een haalbaarheidsonderzoek opgesteld waarmee de OBS Kromme Akkers verder kan.

Tijdens het bezoek kwam naar voren dat de school voorkeur heeft voor nieuwbouw. Dat biedt de mogelijkheid om een geheel nieuw gebouw met flexibele functies en voorzieningen te realiseren. Het gebouw moet huisvesting bieden aan meervoudige functies waardoor het gebouw een hogere bezettingsgraad krijgt. Het inhuizen van dorpsvoorzieningen betekent ook dat de financiering van een nieuw gebouw makkelijker van de grond komt. Wel moet er nog nadrukkelijk gekeken worden welke huurders uit de buurt of omgeving gebruik willen maken van de locatie.

Futurum gaat in samenwerking met de Gouden Driehoek een exploitatie plan opstellen en de mogelijkheden van de school met collectieve dorpsvoorzieningen onder de loep nemen. Belangrijk is om de financiering meteen goed in beeld te brengen omdat we zo beter inzicht krijgen in wat we kunnen realiseren en voor welke gebruikers we moeten bouwen.

Futurum zal altijd een zo flexibel mogelijk concept ontwikkelen zodat we het gebouw zo makkelijk mogelijk kunnen aanpassen op nieuwe gebruikers in de toekomst. Daarmee voorkomen we leegstand en vertraging en ontstaat er een duurzame financieringsstroom voor de school.

 

Nieuws