×

Uitwerking

Staal

De staalconstructie is opgebouwd uit een hoofddraagconstructie van staal met de begane grondvloer en eventueel een verdiepingsvloer van beton in combinatie met een staaldak.

Met de staalvariant is realisatie met een relatief beperkte bouwmassa mogelijk.

Een hoofddraagconstructie door middel van stalen onderslagbalken, gecombineerd met stalen stabiliteitsblokken en schijfwerking van de vloeren en windverbanden in de dakvloer, kan relatief eenvoudig aardbevingbestendig worden uitgevoerd op alle locaties.

Afhankelijk van het gebied en het bodemprofiel zal het paaltype, de paallengte en de afmetingen worden vastgesteld.

Indien het nodig is met betrekking tot de aardbevingsbestendigheid kan er een zeer kostbare funderingsconstructie toegepast worden. De bovenbouw zal dan met ‘base isolation’ door middel van glijschalen/frictie pendulums op de fundering aan gebracht worden.

Met de kolommen/balkenstructuur wordt een maximale herindelingsvrijheid bereikt.

Beton

In de betonvariant is het gehele casco door middel van geprefabriceerd beton samengesteld. De begane grondvloer, de eventuele verdiepingsvloer en de dakvloer zijn dan van beton. Het gehele casco kan fabrieksmatig worden geproduceerd.

Het geprefabriceerde betoncasco wordt opgebouwd uit betonportalen, die in combinatie met de schijfwerking uit de vloeren de stabiliteits- en aardbevingsbelasting afdragen naar de fundering.

De dakconstructie heeft een groot (warmte) accumulerend vermogen.

Met de betonportalen met vrij indeelbare wandvullingen bereiken we een hoge mate van herindelingsvrijheid.

Hybride

De hybride variant is een combinatie tussen de staalvariant en de betonvariant. Afhankelijk van de schaalgrootte, de gebruikerswensen en het budget van de school kan een hybride variant tussen staal en beton een mogelijke uitkomst bieden. Om de uitgangspunten van het Programma van Eisen en de gebruikerswensen maximaal te honoreren, is het goed mogelijk de verschillende eigenschappen in een combinatie maximaal uit te nutten.

Ook met betrekking tot de aardbevingsbestendigheid kan een combinatie zinvol zijn, bijvoorbeeld:

  1. De betonvariant uitvoeren met een staaldak om de aardbevingsbelasting te reduceren.
  2. De staalvariant uitvoeren met een betondak ten behoeve van accumulatie.

Nieuws