×

Visie

Futurum betekent in het Latijn ‘toekomst.’ En niets is zo nauw verbonden met de toekomst als kinderen. De jeugd heeft de toekomst nietwaar? Goed onderwijs met een uitdagende en gezonde leeromgeving is onmisbaar voor de prachtige toekomst die elk kind verdient. Futurum wijst daarbij dus ook op een toekomstbestendig en energieneutraal schoolgebouw dat flexibel is aan te passen aan de ontwikkelingen in de tijd. De blokjes in het logo wijzen naar de blokken die vrij en naar eigen inzicht te plaatsen zijn. Speels en functioneel. Vergelijk het met de speelblokken waarmee elk jong kind de eerste stapjes zet in bouwen en ontdekken. In het logo van Futurum zijn de drie verspringende U’s als zo’n speelblokje weergegeven.

Het woord veerkrachtig is bewust gekozen. Het past letterlijk bij de constructie van het schoolgebouw dat veerkrachtig moet zijn om aardbevingstrillingen op te kunnen vangen. Veerkracht is ook een term uit de geografie waarmee het vermogen bedoeld wordt waarmee de bodem na een verandering door extreme omstandigheden zich weer zelf herstelt. Maar ook de functionaliteit vraagt om veerkracht. Soepel schakelen tussen school, sport en buurt. De ruimtes in de school zijn eenvoudig aan te passen en zo voor veel doeleinden toepasbaar. Maar, misschien wel het allerbelangrijkste is de veerkracht van de Groningers zelf waar steeds weer, door nood gedwongen, een beroep op wordt gedaan. Het vermogen om met een probleem om te gaan en toch de draad weer op te pakken.

Futurum realiseert uitdagende leeromgevingen met een sterke focus op toekomstgericht, gezond en uitdagend onderwijs. Vanuit modulaire ‘legoblokken’ ontwikkelen we samen met basisscholen en gemeenten in Groningen flexibele, veerkrachtige en vitale scholen. De blokken zijn aanpasbaar waardoor er per locatie een unieke school gerealiseerd kan worden die voldoet aan alle veiligheidsnormen en volledig energieneutraal is. De blokken zijn flexibel aanpasbaar op de grootte, functionaliteit van de school. Met het blokken concept maken we de school per locatie krimpbestendig, multifunctioneel en betaalbaar. Maar voorop staat uiteraard de ontwikkeling van het talent van elk kind.

Nieuws